Gdzie się spotkamy?

W tym roku International Oktoberfest odbędzie się tradycyjnie przy ulicy Cieszyńskiego 9 w Arsenale Miejskim zwanym również Arsenałem Wrocławskim lub Arsenałem Mikołajskim. Budynek o planie nieregularnego czworoboku, który otacza wewnętrzny dziedziniec jest jednym z najciekawszych zabytków architektury mieszczańskiej Wrocławia. Historia Arsenału rozpoczyna się w 1459 roku, kiedy to rajcy miejscy dokonali przeglądu rezerw żywności w mieście. Okazało się, że w czasie oblężenia miasta wystarczą one tylko na osiem dni. W tym okresie Wrocław narażony był na częste ataki wojsk czeskiego króla Jerzego z Podiebradów (1458-1471). Dlatego jako pierwsze zbudowane zostało skrzydło południowe z przeznaczeniem na spichlerz. Jego długość wynosi 72 m a grubość murów 1,5 m. Kolejne, skrzydło północne zostało wkomponowane w mury miejskie i pochodzi z około 1490 roku. Ma 30 m długości i 3,5 m szerokości. Zachodnie pochodzące z około 1570 roku, od początku aż do końca XIX wieku, przeznaczone było na magazyn broni i taborów. Jego wymiary to 33 m długości i 6 szerokości. Skrzydło wschodnie z 1658 roku jest elementem zamykającym dziedziniec Arsenału. Grubość jego murów to około 2 m. Poza tymi czterema skrzydłami w skład całej budowli wchodzą również dwie wieże. Wieża północna (baszta) jest pozostałością XIV – wiecznej, drugiej linii murów obronnych o grubości ponad 2,5 m. Wysokość baszty wraz z dachem wynosi 20,5 m. Jej mury posiadały strzelnice, później przerobione na okna. Druga wieża – półokrągła ma wysokość 13 m.

Budynek Arsenału nie posiada prawie wcale ozdób architektonicznych. Z pozoru surowy w formie, po przekroczeniu progów zachwyca swoimi wnętrzami o niespotykanej już gdzie indziej konstrukcji ciesielskiej. Nawiązują one do wnętrz niezrachowanych spichlerzy śląskich i z tego powodu jest on jednym z ciekawych obiektów tego typu w Polsce.
Wewnętrzny dziedziniec urozmaicony sylwetkami dwóch baszt i studnią wyciągową z 1620 roku jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Wrocławia, chętnie wykorzystywanym przez zespoły muzyczne i teatralne. Obecnie w Arsenale mieszczą się trzy instytucje: Muzeum Archeologiczne, Muzeum Militariów oraz Archiwum Budowlane.

źródło – http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/CMS/muzeum_militariow/arsenal.html (1.05.18 r.)

 

 Znalezione obrazy dla zapytania arsenał wrocław Znalezione obrazy dla zapytania arsenał wrocław