Grupa LUX MED partnerem medycznym International Oktoberfest 2019

Jak co roku opiekę medyczną nad International Oktoberfest zapewni doświadczony Zespół Ratowników LUX MED, który będzie do dyspozycji naszych Gości podczas trwania imprezy.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce oraz jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa w oparciu o skoordynowany model opieki zdrowotnej, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Firma zatrudnia 15 000 osób, ponad 6 500 lekarzy i ponad 4 000 wspierającego personelu medycznego, zapewniając kompleksową oraz profesjonalną opiekę medyczną ponad 2 mln. Pacjentów/Klientów w Polsce.