LORIEN – PRZYJAZNE I ROZWIJAJĄCE MIEJSCE PRACY DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW

LORIEN – PRZYJAZNE I ROZWIJAJĄCE MIEJSCE PRACY DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW

Lorien Engineering Solutions (Lorien) jest firmą zajmującą się projektowaniem inżynierskimi i zarządzaniem projektami i stanowi oddział amerykańskiej GP Strategies Corporation. Prowadzi działalność w Burton-on-Trent w Wielkiej Brytanii oraz we Wrocławiu w Polsce. Zatrudnia około 110 specjalistów, którzy projektują i realizują projekty techniczne w branży piwowarskiej, przemyśle spożywczym i produkcji napojów, biotechnologii, zaawansowanych technologii produkcji oraz logistyce.

Lorien stale powiększa wrocławski zespół zatrudniając młodych inżynierów.Łukasz Kolendowicz, dyrektor zarządzający Lorien, powiedział: „Z dumą oferujemy w Lorien wszechstronne możliwości rozwoju młodych inżynierów wspieranych przez starszych członków naszego zespołu. Jest to korzystne dla naszej firmy i rozwoju kariery zawodowej zatrudnionych absolwentów.
Nasz program dla absolwentów jest otwarty dla studentów ostatnich lat studiów magisterskich lub absolwentów.”

Posłuchajmy naszych młodych pracowników…

Sandra Sinka ukończyła niedawno Politechnikę Wrocławską (Wydział Energetyki) i dołączyła do zespołu procesowego.
Sandra powiedziała: „Jestem bardzo zadowolona, że Lorien dał mi możliwość włączenia się w fazę uruchomienia nowej fabryki spożywczej typu „greenfield” i jednoczesnego szkolenia praktycznego w zakresie projektowania procesów higienicznych. To pouczające doświadczenie w zarządzaniu projektami w złożonej organizacji klienta. ”

Ewelina Wąs niedawno ukończyła Politechnikę Wrocławską (Wydział Mechaniczny – Urządzenia Procesowe i I stopień w technologii chemicznej) i dołączyła do zespołu procesowego.
Ewelina powiedziała: „Wszechstronny zakres branż projektowych w moim pierwszym zadaniu w Lorien (masterplan i projekt koncepcyjny procesu dla międzynarodowego producenta żywności) poszerzył moją wiedzę inżynierską. Zdobywam doświadczenia na temat koordynacji i wymiany informacji z innymi członkami zespołu projektowego odpowiedzialnymi za inne branże ”

Agata Stempniak niedawno ukończyła Politechnikę Wrocławską (Wydział Inżynierii Lądowej) i dołączyła do zespołu projektantów obiektów budowlanych.
Agata zauważyła: „Dołączyłam do Lorien, gdy jeszcze byłam studentką. Firma dała mi możliwość połączenia obowiązków uniwersyteckich z obowiązkami zawodowymi. Stopniowo otrzymywałam coraz bardziej wymagające zadania, ale zawsze mogłam liczyć na wsparcie ze strony bardziej doświadczonych kolegów. ”

Magdalena Zagiczek niedawno ukończyła Politechnikę Wrocławską (Wydział Inżynierii Lądowej) i dołączyła do zespołu projektantów obiektów budowlanych
Magda zauważyła: „Naprawdę lubię przyjazną i nieformalną kulturę pracy firmy. Do tej pory uczestniczyłam w kilku projektach i zdobyłam wiedzę na temat profesjonalnego oprogramowania do projektowania, w tym modelowania 3D. Firma zaproponowała mi umowę o pracę na czas nieokreślony, co obecnie jest formą dość rzadką w przypadku nowych, młodych pracowników. ”

Katarzyna Godlewska – studentka Politechniki Wrocławskiej (Wydział Inżynierii Lądowej).
Katarzyna przyznała: „Spędziłam w firmie dwa miesiące odbywając praktykę studencką. Nawet w tak krótkim czasie dostałam kilka prac projektowych. Były to moje pierwsze doświadczenia więc rozwinęłam praktyczną wiedzę na temat oprogramowania wykorzystywanego do takich celów.
Chciałabym kontynuować karierę zawodową w tej firmie i z pewnością w odpowiednim czasie złożę swoją aplikację. ”