Przemysław Bożek, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wita gości IO2023 w imieniu Platynowego Sponsora