Organizatorzy

Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie.

AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

50-osobowy zespół izby oferuje firmom z Niemiec i Polski profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry. Biuro Regionalne  AHK Polska we Wrocławiu  organizuje  na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny wiele  spotkań regionalnych, śniadań biznesowych, szkoleń i konferencji  a od 14 lat jesteśmy współorganizatorem International Oktoberfest.

Kontakt: Biuro Regionalne Wrocław – Beata Ausbiter-Żuk,  +48 71/ 79 48 337, e-mail: bausbiter@ahk.pl

https://ahk.pl/

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Brytyjsko Polska Izba Handlowa od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej i wymiany handlowej, a firmy zrzeszone w BPCC reprezentują ok. 25% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. BPCC aktywnie kojarzy potencjalnych partnerów biznesowych i promuje najlepsze praktyki wspierając ekspansję firm członkowskich na terytorium obu krajów. BPCC prowadzi bliską współpracę z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce oraz Ambasadą R.P. w Londynie, a także jest aktywnym członkiem BCC – sieci 59 brytyjskich izb handlowych na całym świecie.

Kontakt: Biuro Regionalne Wrocław i Poznań – Ilona Chodorowska, +48 668 820 206, e-mail: ilona.chodorowska@bpcc.org.pl

http://bpcc.org.pl/pl

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią. Główna siedziba SPCC znajduje się w Warszawie, ale organizacja jest aktywna na terenie całego kraju. Od początku 2015 roku działa biuro regionalne SPCC w Gdyni, Izba ma też swoich przedstawicieli w Szczecinie, a aktywna jest także we Wrocławiu i w Poznaniu.

W chwili obecnej SPCC zrzesza prawie 400 członków, co sprawia, że należymy do grona największych izb bilateralnych działających w Polsce. Członkostwo w Izbie to możliwości nawiązywania kontaktów z elitarną grupą osób zarządzających prężnymi firmami skandynawskimi i sposób na znalezienie inspiracji dla każdego, kto dąży do rozwoju swojej firmy.

www.spcc.pl

Kontakt : Biuro SPCC, spcc@spcc.pl, +48 22 849 74 14