Dehora Sponsorem Produktu IO2023

Déhora już od 35 lat pomaga firmom lepiej i efektywniej planować czas pracy. Temat czasu i jego wspływu na życie człowieka od zawsze nas fascynował, dzięki czemu przez wiele lat istnienia firmy, udało nam się pomóc wielu organizacjom, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Szczególną wagę przywiązujemy do kwestii dobrostanu pracowników, zwłaszcza tych pracujących nieregularnie, zmianowo i w nocy. Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy, które dbają o aspekty związane z czasem pracy osiągają w krótkim czasie pozytywne efekty, zarówno finansowe, jak i te, które trudniej zmierzyć, a które obecnie mają kluczowe znaczenie dla budowy wizerunku dobrego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Pomagamy zwiększyć produktywność, zredukować nadgodziny i przestoje oraz zmniejszyć poziom absencji. Wiemy, jak zatrzymać najlepszych pracowników, w jaki sposób zapewnić dobrą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a co za tym idzie zwiększyć satysfakcję i motywację personelu.